Ustawienia

 1. Deklaracja pobytu dziecka w Przedszkolu Gminnym „Magiczne Miejsce” w Siemiatyczach 2023 - 2024
 2. Upoważnienie do odbioru dziecka 
 3. Zgody przedszkole 2023 - 2024
 4. Wstępna ankieta informacyjna o dziecku (grupy: Wróbelki, Liski, Owieczki)
 5. Wstępna ankieta informacyjna o dziecku (grupy: Kotki, Tygryski, Sówki)
 6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO
 7. Karta przyjęcia dziecka na półkolonie letnie

Dokumenty rekrutacyjne do Przedszkola Gminnego „Magiczne miejsce” w Siemiatyczach na rok 2024/2025:

 1. Zarządzenie - terminy rekrutacji
 2. Zarządzenie nr 9/2024 pełniącego obowiązki dyrektora Przedszkola Gminnego „Magiczne miejsce” w Siemiatyczach z dnia 01.02.2024r; w sprawie Regulaminu rekrutacji do Przedszkola Gminnego ,,Magiczne miejsce” w Siemiatyczach
 3. Deklaracja kontynuowania edukacji przedszkolnej
 4. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Gminnego "Magiczne miejsce" w Siemiatyczach prowadzonego przez Gminę Siemiatycze na rok szkolny 2024/2025 
 5. Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej
 6. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 
 7. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola