Ustawienia

Welcome to Gminne Kindergarten in Siemiatycze full of happiness, full of warm and love. If you look at our website, you can find many attractions, colorful surprises, dreams which come true and unforgettable adventures. Please contact us.

Herzlich Willkommen im Gminne Kindergarten in Siemiatycze. Unser Kindergarten ist sehr glücklich, voller Wärme und Liebe. Bei uns können Sie viele Attraktionen, bunte Überraschungen, erfüllte Träme und unvergessliche Abenteuer erwarten. Wir freuen uns Ihnen zu hören.

Co nas wyróżnia

Nowoczesna i bezpieczna przestrzeń

 • nowo wybudowany, obszerny budynek oświatowy, spełniający wszelkie normy i przepisy gwarantujące bezpieczne i higieniczne warunki dla dzieci
 • przestronne i kolorowe sale zajęć wyposażone w nowoczesne meble, pomoce dydaktyczne, multimedia i zabawki
 • dwa duże i bezpieczne place zabaw z certyfikowanymi zabawkami umieszczonymi na bezpiecznym podłożu
 • codzienne zabawy ruchowe w doskonale wyposażonej sali zabaw „FIKOLAND”
 • przedstawienia, imprezy i uroczystości przedszkolne w „Sali widowiskowo – teatralnej”, gdzie dzieci i rodzice mogą rozwijać swoje zdolności muzyczno – aktorskie
 • bogate wyposażenie w sprzęt, pomoce dydaktyczne i gry do integracji sensorycznej
 • doskonale wyposażona „Sala Doświadczenia Świata”

Wychowanie przedszkolne na najwyższym poziomie

 • wysoce wykwalifikowana i nieustannie podnosząca swoje kwalifikacje kadra nauczycielska
 • częste wyjazdy darmowym autokarem na wycieczki edukacyjno – rekreacyjne do ciekawych miejsc
 • codzienne zajęcia rytmiczno – taneczne z certyfikowaną instruktorką tańca
 • codzienna zabawa i edukacja podczas zajęć z języka angielskiego
 • zabawy edukacyjne na „Magicznym Dywanie”
 • organizujemy ciekawe warsztaty dla dzieci
 • zapraszamy do przedszkola interesujące osoby, które dzielą się swoimi pasjami

Profesjonalna pomoc psychologiczno – pedagogiczna i logopedyczna

 • codzienna opieka logopedyczna – prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej
 • stała opieka specjalistów z Integracji Sensorycznej
 • stała opieka oligofrenopedagogów
 • współpraca z surdopedagogiem
 • wspomaganie rozwoju dzieci poprzez ich udział w zajęciach emocjonalno – społecznych, korekcyjno- kompensacyjnych, terapeutycznych i wyrównawczych

Współpraca z rodzicami na najwyższym poziomie

 • organizujemy szkolenia, warsztaty oraz spotkania indywidualne z rodzicami
 • organizujemy uroczystości, imprezy, przedstawienia, festyny, zajęcia otwarte z udziałem rodziców
 • zapraszamy rodziców do wspólnego spędzania zajęć z dziećmi
 • udział rodziców w akcji „Rodzice Czytają Dzieciom”
 • czwartkowe spotkania i wspólne zabawy rodziców i dzieci w przedszkolnym Fikolandzie
 • szerokoekranowe „Przedszkolne Kino” – comiesięczny cykl spotkań wszystkich dzieci podczas oglądania filmów edukacyjnych i bajek na ekranie