Ustawienia

GRUPA STARSZA

I. CZĘŚĆ PORANNA 6.30 - 9.30

 • 6.30 - 8.00 - Schodzenie się dzieci. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca wyrównawcza, indywidualna oraz zabawy integrujące grupę.
 • 8.00 - 8.15 - Poranne ćwiczenia gimnastyczne.
 • 8.15 - 8.30 - Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience i WC. Doskonalenie samodzielności.
 • 8.30 - 8.50 - Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłków. Eksponowanie pracy dyżurnych - wdrażanie do samodzielności.
 • 8.50 - 9.00 - Czynności samoobsługowych w łazience - mycie rąk, korzystanie z toalety. Doskonalenie tych czynności.

Il. CZĘŚĆ GŁÓWNA 9.00 - 12.00

 • 9.00 - 10.00 - Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
 • 10.00 - 10.15 - Drugie śniadanie - kontynuacja doskonalenia nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • 10.15 - 11.15 - Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązanie sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków - doskonalenie tych czynności). Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery - obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w otoczeniu przedszkola.
 • 11.15 - 11.30 - Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe i opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.
 • 11.30 - 12.00 - Obiad. Celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
  • zajęcia muzyczno - ruchowe: poniedziałki i środy
  • zajęcia z języka angielskiego: poniedziałki, wtorki, środy i piątki
  • zajęcia z religii w czwartak

Ill. CZĘŚĆ POPOŁUDNIOWA 12.00 - 16.30

 • 12.00 - 12.15 - Zabiegi higieniczne - mycie rąk, przygotowanie do relaksu - nabywanie umiejętności samoobsługowych: mycie twarzy, rąk, korzystanie z WC.
 • 12.15 - 14.00 - Relaks. Słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej - wyciszenie, odpoczynek. Praca indywidualna dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci. Zabawy ogólnorozwojowe, zajęcia dodatkowe, np. robotyka. 14.00 - 14.15 - Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne i samoobsługowe.
 • 14.15 - 14.30 - Podwieczorek - kultura spożywania posiłków.
 • 14.30 - 16.30 - Zabawy dowolne i zabawy kołowe ze śpiewem, gry i zabawy dydaktyczne, stołowe, zabawy dowolne według zainteresowań, pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne, zabawy indywidualne z dziećmi, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.

GRUPA MŁODSZĄ

I. CZĘŚĆ PORANNA 6.30-9.30

 • 6.30 - 8.10 - schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca wyrównawcza, indywidualna oraz zabawy integrujące grupę.
 • 8.10 - 8.30 - Przygotowanie do Śniadania - czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience i WC. Doskonalenie samodzielności.
 • 8.30 - 8.50 - Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków.
 • 8.50 - 9.00 - Czynności samoobsługowych w łazience - mycie rąk, korzystanie z toalety. Doskonalenie tych czynności.

Il. CZĘŚĆ GŁÓWNA 9.00 - 12.00

 • 9.00 - 9.30 - Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
 • 09.30 - 09.45 - Przygotowanie do drugiego śniadania. Drugie śniadanie - kontynuacja doskonalenia nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • 09.45 - 10.00 - Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązanie sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków - doskonalenie tych czynności).
 • 10.00 - 11.00 - Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery - obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w otoczeniu przedszkola.
 • 11.00 - 11.20 - Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe i opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.
 • 11.20 - 11.40 - Obiad. Celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
  • zajęcia muzyczno - ruchowe: poniedziałki i środy
  • zajęcia z języka angielskiego: poniedziałki, wtorki, środy i piątki
  • zajęcia z religii w czwartki

Ill. CZĘŚĆ POPOŁUDNIOWA 11.40 - 16.30

 • 11.40 - 12.00 - Zabiegi higieniczne - mycie rąk, przygotowanie do relaksu - nabywanie umiejętności samoobsługowych: mycie twarzy, rąk, korzystanie z WC.
 • 12.00 - 13.50 - Relaks. Słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej - wyciszenie, odpoczynek.
 • 13.50 - 14.15 - Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne i samoobsługowe.
 • 14.15 - 14.30 - Podwieczorek - kultura spożywania posiłków.
 • 14.30 - 16.30 - Zabawy dowolne i zabawy kołowe ze śpiewem, gry i zabawy dydaktyczne, stołowe, zabawy dowolne według zainteresowań, pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne, zabawy indywidualne z dziećmi, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.