Ustawienia

 1. Dzieci przebywają w szatni tylko pod opieką osób dorosłych.
 2. Rodzice/ opiekunowie wchodzący do szatni zobowiązani są do złożenia maseczki ochronnej i dezynfekcji rąk.
 3. W szatni jednocześnie może przebywać maksymalnie 5 rodziców z dziećmi.
 4. Szatnia służy wyłącznie do przebierania się i zmiany obuwia.
 5. Każdy przedszkolak ma przydzielone i podpisane miejsce, w której powinny znajdować się tylko niezbędne i potrzebne rzeczy.
 6. Przebierający się powinien zawsze zostawić po sobie ład i porządek.
 7. Szatnia nie jest miejscem do zabaw oraz dłuższego przebywania w celach rekreacyjnych.
 8. W szatni zabrania się przechowywania sprzętów typu: rowery, hulajnogi, wózki, sanki, krzesełka samochodowe itp.
 9. Zabrania się: biegania, dotykania nie swoich rzeczy, zostawiania cennych lub niebezpiecznych przedmiotów.
 10. Dzieci ubierając się zajmują miejsce przy swoich indywidualnych szafkach oznaczonych imionami.
 11. Dzieci nie wchodzą do sal przedszkolnych w niezmienionym obuwiu.
 12. Rodzice przyprowadzający rano dzieci i odbierający je po południu są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich dzieci do/od momentu przekazania dzieci pracownikowi przedszkola.
 13. Personel przedszkola nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni.