Ustawienia

loga Programu

Dofinansowane przez Unię Europejską - NextGenerationEU

Gmina Siemiatycze otrzymała dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 na realizację zadania „Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w żłobku Gminy Siemiatycze” oraz na bieżące funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki.

W ramach zadania przewidziano remont sali opieki do potrzeb dzieci, wykonanie poręczy na schodach, zakup i montaż mebli, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup i montaż strefy malucha — wewnętrznego placu zabaw, zmiana oświetlenia na energooszczędne, uzupełnienie wyposażenia zewnętrznego placu zabaw, ogrodzenia, wykonanie budynku do przechowywania wyposażenia z placu zabaw, wózków, promocję.

Grupa docelowa: dzieci w wieku do lat 3.

Celem projektu jest:

  1. Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w żłobku Gminy Siemiatycze do 31 grudnia 2023 roku.
  2. Dofinansowanie funkcjonowania 15 nowych miejsc w Żłobku Gminy Siemiatycze przez okres 36 miesięcy.

Rezultaty projektu:

  1. Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w żłobku Gminy Siemiatycze do 31 grudnia 2023 roku.
  2. Dofinansowanie funkcjonowania 15 nowych miejsc w żłobku Gminy Siemiatycze przez okres 36 miesięcy.

Wartość zadania utworzenie 15 nowych miejsc opieki w żłobku Gminy Siemiatycze - 661 653,90 zł w tym środki KPO 537 930 zł, środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT 72 577,52 zł, środki własne 51 146,38 zł.

Wartość zadania dofinansowanie funkcjonowania 15 nowych miejsc w żłobku Gminy Siemiatycze — 451 980 zł w tym środki FERS 451 980 zł.